Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030.
Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định số 13/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 13/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05-01-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030.
Ngày hiệu lực 05-01-2022
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 25/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/01/2018
Trích yếu: Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030
13_qđ_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh