Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022.
Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022. Quyết định số 11/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 11/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05-01-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022.
Ngày hiệu lực 05-01-2022
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
11_qđ_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh