Số công báo: 67+68 Ngày xuất bản: 02-12-2021
Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Công văn số 14/2021/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 14/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19-10-2021
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Thuế, Phí và Lệ phí
Số Công báo 67+68
Ngày xuất bản 02-12-2021
Số, ký hiệu: 11/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/12/2020
Trích yếu: Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 15/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 13/12/2016
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14/2021/NQ-HĐND:
14_2021_nq_hdnds.doc:
14_2021_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh