Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
1626/QĐ-UBND 03/06/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh
1557/QĐ-UBND 31/05/2022 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh gia hạn sử dụng đất tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục làm Văn phòng Công ty
1556/QĐ-UBND 31/05/2022 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất do Giáo xứ Phú Nhơn quản lý tại xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh
1539/QĐ-UBND 26/05/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu giáo chức tỉnh Khánh Hòa
1529/QĐ-UBND 25/05/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh