Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
1626/QĐ-UBND 03/06/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh
1557/QĐ-UBND 31/05/2022 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh gia hạn sử dụng đất tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục làm Văn phòng Công ty
1556/QĐ-UBND 31/05/2022 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất do Giáo xứ Phú Nhơn quản lý tại xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh
1539/QĐ-UBND 26/05/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu giáo chức tỉnh Khánh Hòa
1530/QĐ-UBND 25/05/2022 UBND Tỉnh Về việc cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa được chuyển hình thức sử dụng đất tại số 98 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh
1529/QĐ-UBND 25/05/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
11/2022/QĐ-UBND 23/05/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
29/NQ-HĐND 20/05/2022 HĐND Tỉnh Về việc cam kết phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án thành phần (đoạn đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa) thuộc dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
1468/QĐ-UBND 20/05/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
10/2022/QĐ-UBND 20/05/2022 UBND Tỉnh Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09/2022/QĐ-UBND 20/05/2022 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2005/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định tạm thời về quản lý tài nguyên san hô
1410/QĐ-UBND 18/05/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Cơ quan, đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã
08/2022/QĐ-UBND 18/05/2022 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
4357/KH-UBND 17/05/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
1388/QĐ-UBND 17/05/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc đổi tên Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa thành Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh