Số công báo: 03+04 Ngày xuất bản: 12-01-2022
Quyết định số 4502/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa. Quyết định số 4502/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 4502/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08-12-2021
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa.
Ngày hiệu lực 08-12-2021
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 03+04
Ngày xuất bản 12-01-2022
Số, ký hiệu: 1799/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/07/2020
Trích yếu: Kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 2577/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/10/2014
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà.
Số, ký hiệu: 1842/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/07/2014
Trích yếu: Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa.
4502/QĐ-UBND:
4502_qd_ubnds.doc:
4502_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh