Số công báo: 03+04 Ngày xuất bản: 12-01-2022
Quyết định số 4501/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa. Quyết định số 4501/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 4501/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08-12-2021
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa.
Ngày hiệu lực 08-12-2021
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 03+04
Ngày xuất bản 12-01-2022
Số, ký hiệu: 4044/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/11/2021
Trích yếu: Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (đăng từ Công báo số 72 + 73 đến số 74 + 75)
Số, ký hiệu: 4044/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/11/2021
Trích yếu: Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (tiếp theo Công báo số 72 + 73).
Số, ký hiệu: 2791/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/10/2010
Trích yếu: Về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính và Tổ giúp việc của Hội đồng.
4501/QĐ-UBND:
4501_qd_ubnds.doc:
4501_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh