Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
86/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về điều chỉnh Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và xây mới ký túc xá Trường Trung cấp nghề Cam Ranh
85/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Trạm kiểm soát biên phòng Bình Ba
84/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà làm việc Sở Chỉ huy Tiểu khu Quân sự tỉnh Stung Treng/Campuchia
83/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp hệ thống camera và thiết bị tại Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh
82/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc sáp nhập, đổi tên một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Nha Trang và thị xã Ninh Hòa
81/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024
80/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024
79/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022
78/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Phê duyệt Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2024
77/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
29/2023/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
28/2023/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
27/2023/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc quy định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
26/2023/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc quy định mức chi thù lao đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
25/2023/NQ-HĐND 07/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc quy định chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc, người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh