Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
14012/KH-UBND 29/12/2023 UBND Tỉnh Về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13980/KH-UBND 29/12/2023 UBND Tỉnh Về việc triển khai Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 09/10/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của BộChính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3330/QĐ-UBND 28/12/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa
3327/QĐ-UBND 28/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc cho phép thành lập Câu lạc bộVõ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa
3304/QĐ-UBND 28/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
3303/QĐ-UBND 28/12/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệrừng và phòng cháy, chữa cháy rừng vùng giáp ranh giữa thị xã Ninh Hòa và các huyện: Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Vạn Ninh, thành phố Nha Trang
3269/QĐ-UBND 26/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc cho phép thành lập Hội Những người hâm mộBóng đá tỉnh Khánh Hòa
47/2023/QĐ-UBND 25/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa
3257/QĐ-UBND 25/12/2023 UBND Tỉnh Về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Khánh Hòa
3249/QĐ-UBND 25/12/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Tư pháp
3248/QĐ-UBND 25/12/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án tự chủ của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Tư pháp
3246/QĐ-UBND 25/12/2023 UBND Tỉnh Ban hành Đề án thành lập và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng - Văn hóa thể thao tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3229/QĐ-UBND 25/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
3226/QĐ-UBND 25/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong
46/2023/QĐ-UBND 22/12/2023 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình đối với các dự án được thực hiện theo chế độ đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh