Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
25/QĐ-UBND 04/01/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc sửa đổi Điều 2 của Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026
24/QĐ-UBND 04/01/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Khánh Hòa
22/QĐ-UBND 04/01/2024 UBND Tỉnh Về việc đính chính Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV gia hạn sử dụng đất để làm sân bãi và nhà kho Công ty TNHH Thương mại Khatoco, kết hợp bảo vệ đất, chống lấn chiếm tại số 07 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang
21/QĐ-UBND 04/01/2024 UBND Tỉnh Về việc đính chính Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Công ty Cổ phần Đông Á được gia hạn sử dụng đất để làm nhà máy sản xuất bao bì tại số 18 đường Nguyễn Xiển, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang
18/QĐ-UBND 04/01/2024 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cam Lâm
16/QĐ-UBND 04/01/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
03/QĐ-UBND 03/01/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
02/QĐ-UBND 03/01/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
51/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
50/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
49/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
48/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa
3409/QĐ-UBND 29/12/2023 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2024
3368/QĐ-UBND 29/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023-2027 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
3353/QĐ-UBND 29/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh