Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2607/QĐ-UBND 01/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
2598/QĐ-UBND 31/10/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa
2588/QĐ-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2588/QĐ-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2577/QĐ-UBND 30/10/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh
24/2023/QĐ-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về quy trình rà soát, xác định, phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2536/QĐ-UBND 26/10/2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty TNHH Liên doanh câu lạc bộ bơi thuyền Nha Trang được gia hạn sử dụng đất tại phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang
2531/QĐ-UBND 26/10/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án tự chủ của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa hoạ và Công nghệ
2530/QĐ-UBND 26/10/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
2520/QĐ-UBND 25/10/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2519/QĐ-UBND 25/10/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2515/QĐ-UBND 24/10/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
2514/QĐ-UBND 24/10/2023 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2512/QĐ-UBND 24/10/2023 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Thương mại Đại Thanh quản lý tại phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh
2508/QĐ-UBND 24/10/2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh