Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2828/QĐ-UBND 21/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
2822/QĐ-UBND 20/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa.
2808/QĐ-UBND 20/11/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án tự chủ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
2807/QĐ-UBND 20/11/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
2800/QĐ-UBND 20/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Hồ chứa nước Hoa Sơn
2799/QĐ-UBND 20/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Hồ chứa nước Đá Đen
2793/QĐ-UBND 17/11/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
2769/QĐ-UBND 16/11/2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Khám Phá được gia hạn sử dụng đất tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh
2753/QĐ-UBND 15/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
627/HĐND-VP 14/11/2023 Cơ quan khác Về việc đính chính Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
2747/QĐ-UBND 14/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh
2746/QĐ-UBND 14/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện
2743/QĐ-UBND 14/11/2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Mascopex được gia hạn sử dụng đất để làm kho và phân xưởng sản xuất tại số 17 đường Tô Hiệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang
2722/QĐ-UBND 14/11/2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin được gia hạn sử dụng đất để làm kho chứa vật liệu nổ công nghiệp tại xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh
2720/QĐ-UBND 13/11/2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Phương được thuê đất tại xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh