Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2977/QĐ-UBND 04/12/2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt các vị trí điểm dừng đón, trả khách trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 26 và Quốc lộ 27C tỉnh Khánh Hòa
2958/QĐ-UBND 01/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Hồ chứa nước Đắc Lộc
2955/QĐ-UBND 01/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2949/QĐ-UBND 01/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc ủy quyền phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
2936/QĐ-UBND 30/11/2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
29/2023/QĐ-UBND 30/11/2023 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
28/2023/QĐ-UBND 30/11/2023 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2899/QĐ-UBND 27/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
2896/QĐ-UBND 27/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2895/QĐ-UBND 27/11/2023 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2290/QĐ-UB ngày 10/7/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng Khu dân cư Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang
2894/QĐ-UBND 27/11/2023 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2293/QĐ-UB ngày 11/7/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất cho UBND thành phố Nha Trang để xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng Khu dân cư Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang
2889/QĐ-UBND 27/11/2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
2888/QĐ-UBND 27/11/2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Đề án tự chủ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
2875/QĐ-UBND 24/11/2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Quốc tế Biển Xanh được gia hạn sử dụng đất tại phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang
27/2023/QĐ-UBND 23/11/2023 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại các dự án, hạng mục cấp nước sạch đô thị bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh