Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 721
Lượt truy cập: 27695090

Tổ chức bộ máy của Trung tâm Công báo Khánh Hòa

09/06/2014

Untitled. Long.png

Ông: Mai Thành Long

Chức vụ: Phụ trách Trung tâm Công báo

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm