Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 583
Lượt truy cập: 27694866

TIN HOẠT ĐỘNG

17/10/2016

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy chế hoạt động Công báo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm