Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 708
Lượt truy cập: 27695075

Giới thiệu chung về Trung tâm Công báo Khánh Hòa

09/06/2014

Trang tin thông tin điện tử Công báo Khánh Hòa (gọi tắt là Trang tin Công báo) là một trong những kênh cung cấp thông tin pháp lý chính thức của UBND tỉnh Khánh Hòa, có chức năng công bố các văn bản pháp luật do HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện ban hành; góp phần công khai, minh bạch hóa các chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Văn bản pháp luật đăng trên Trang tin Công báo được các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền ban hành gửi Trung tâm Công báo để đăng Công báo theo quy định tại Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan chủ quản của Trang tin Công báo là Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan quản trị Trang tin Công báo là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Trung tâm Công báo Khánh Hòa).

 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm