Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 691
Lượt truy cập: 26737679

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1168/QĐ-UBND 29/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1167/QĐ-UBND 29/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1164/QĐ-UBND 29/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Công ty Cổ phần Nhôm Khánh Hòa được gia hạn sử dụng đất tại xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang
1147/QĐ-UBND 28/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Du lịch
1145/QĐ-UBND 28/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ
1148/QĐ-UBND 28/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp

1146/QĐ-UBND 28/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Y tế
1134/QĐ-UBND 27/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
1143/QĐ-UBND 27/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh diện tích, ranh giới thu hồi đất tại Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về thu hồi đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND xã Khánh Đông để thực hiện dự án trồng cây bưởi da xanh và cây có múi theo hướng bền vững
1135/QĐ-UBND 27/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
1142/QĐ-UBND 27/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh diện tích, ranh giới tại Điều 1 Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về việc cho Hợp tác xã Nông nghiệp Khánh Hưng thuê đất tại xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, để thực hiện dự án trồng cây bưởi da xanh và cây có múi theo hướng bền vững
1128/QĐ-UBND 26/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh
1126/QĐ-UBND 26/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải
1127/QĐ-UBND 26/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1094/QĐ-UBND 22/04/2021 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
1086/QĐ-UBND 22/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư
1085/QĐ-UBND 22/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa và Thể thao
1084/QĐ-UBND 22/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
1100/QĐ-UBND 22/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Công ty CP Vật tư thiết bị và Xây dựng giao thông Khánh Hòa được gia hạn sử dụng đất tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang

1087/QĐ-UBND 22/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm