Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 770
Lượt truy cập: 27695387

VĂN BẢN KHÁC - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3423/QĐ-UBND 14/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
3443/QĐ-UBND 13/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Nội vụ
3411/QĐ-UBND 13/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
3410/QĐ-UBND 13/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở, vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
3409/QĐ-UBND 13/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong
3398/QĐ-UBND 12/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
3397/QĐ-UBND 12/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
3251/QĐ-UBND 04/10/2021 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
9751/KH-UBND 01/10/2021 UBND Tỉnh
Về triển khai đón khách du lịch, thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
9734/KH-UBND 01/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3206/QĐ-BCĐ 30/09/2021 UBND Tỉnh
Về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch
3198/QĐ-UBND 30/09/2021 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3071/QĐ-UBND 27/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao
3070/QĐ-UBND 27/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh
3069/QĐ-UBND 27/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
9421/KH-UBND 24/09/2021 UBND Tỉnh
Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3035/QĐ-UBND 24/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Doanh nghiệp tư nhân Ninh Quang được gia hạn sử dụng đất tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa
2994/QĐ-UBND 23/09/2021 UBND Tỉnh
Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
2993/QĐ-UBND 23/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2890/QĐ-UBND 20/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đât năm 2021 của huyện Cam Lâm"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm