Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 646
Lượt truy cập: 26737525

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
51/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang
50/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Sơn giai đoạn 2021 - 2025
49/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà giai đoạn 2021 - 2025
48/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Nam Khánh Vĩnh giai đoạn 2021 - 2025
47/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Vạn Ninh, Ninh Hòa giai đoạn 2021 - 2025
46/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Bắc Khánh Vĩnh giai đoạn 2021 - 2025
45/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
44/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
43/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Cho ý kiến về việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang
42/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Nhà giáo dục tâm lý và Nhà làm việc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Stung Treng/Campuchia
38/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
37/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Sơn Trung
36/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021
35/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về danh mục dự án bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
34/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

33/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa cầu Máng - Trạm bơm Vĩnh Phương
32/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa đập dâng Hàm Rồng
31/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa vai tràn xả lũ, đường quản lý bờ hữu và mái hạ lưu hồ chứa nước Suối Hành
30/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, khắc phục hư hỏng do mưa lũ tại vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân
29/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa đường lâm sinh Dốc Mỏ - Suối Hương"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm