Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 727
Lượt truy cập: 27695104

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
12/2021/QĐ-UBND 16/09/2021 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026
11/2021/QĐ-UBND 14/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 3 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10/2021/QĐ-UBND 26/08/2021 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09/2021/QĐ-UBND 23/08/2021 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/2021/QĐ-UBND 17/08/2021 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định về phân cấp một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
07/2021/QĐ-UBND 06/07/2021 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
06/2021/QĐ-UBND 28/06/2021 UBND Tỉnh
Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 05 năm từ năm 2021 đến năm 2025
05/2021/QĐ-UBND 17/05/2021 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
04/2021/QĐ-UBND 15/03/2021 UBND Tỉnh
Về việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa
03/2021/QĐ-UBND 12/03/2021 UBND Tỉnh
Về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02/2021/QĐ-UBND 09/03/2021 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030
01/2021/QĐ-UBND 05/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa
24/2020/QĐ-UBND 31/12/2020 UBND Tỉnh
Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
23/2020/QĐ-UBND 17/12/2020 UBND Tỉnh
Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
22/2020/QĐ-UBND 17/12/2020 UBND Tỉnh
Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
21/2020/QĐ-UBND 24/09/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
20/2020/QĐ-UBND 15/09/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
19/2020/QĐ-UBND 14/09/2020 UBND Tỉnh
Quy định chi tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng
18/2020/QĐ-UBND 13/08/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
17/2020/QĐ-UBND 17/06/2020 UBND Tỉnh
Quy định mức bồi dưỡng lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm