Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 639
Lượt truy cập: 26737441

Thông qua phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập

17/03/2021

Tin ĐP 17-3.PNGUBND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh sẽ giảm 14 phòng chuyên môn và tương đương của 11 cơ quan (trên cơ sở sáp nhập các phòng chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng). Việc tổ chức các phòng chuyên môn của các sở, ban, ngành phải đảm bảo số lượng biên chế tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chuyển mô hình tổ chức của chi cục (hoặc tương đương) thành phòng chuyên môn đối với Ban Thi đua - Khen thưởng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Sở Nội vụ), Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế).

Đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện, giảm 1 cơ quan (Phòng Y tế huyện Khánh Sơn, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về y tế sang Văn phòng HĐND và UBND huyện). Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, trước mắt giảm 2 đơn vị cấp tỉnh, sáp nhập các trạm khuyến nông trực thuộc UBND cấp huyện vào Trung tâm Khuyến nông (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); xin ý kiến Bộ Nội vụ đối với các đơn vị sự nghiệp không đảm bảo số lượng biên chế tối thiểu theo quy định trước khi tiến hành sắp xếp. Các ban quản lý dự án thuộc tỉnh  xây dựng phương án sắp xếp (từ 4 đơn vị còn 2 đơn vị) trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Đối với các trường đại học, cao đẳng, sắp xếp lại tổ chức bên trong cho tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chức năngcơ cấu tổ chức của các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trước ngày 20-3-2021 để Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 25-3-2021, đảm bảo việc hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31-3-2021 theo quy định của Chính phủ.

(Xem bài viết gốc của Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây)

Theo khanhhoa.gov.vn


Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm