Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 738
Lượt truy cập: 27161445

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch Khánh Hòa đến năm 2025

31/07/2020

Tin TW 10-6.PNGNgày 28/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1894/QĐ-UBND về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch Khánh Hòa đến năm 2025.

Mục đích của Kế hoạch này là: Triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2025”, qua đó tạo dựng hệ thống thông tin, các công cụ tiện ích phục vụ khách du lịch, nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến thị trường và đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững hoạt động du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Về yêu cầu khi triển khai thực hiện Kế hoạch: Việc tổ chức triển khai Kế hoạch phải được thực hiện thống nhất, đầy đủ trên địa bàn tỉnh, phải gắn kết triển khai các nội dung Kế hoạch với nội dung chương trình, kế hoạch khác; huy động sự tham gia tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

Ngoài những nội dung nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh còn xác định cụ thể các nội dung cần thực hiện; lộ trình, kinh phí thực hiện; trách nhiệm của các Sở: Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Công thương; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 1894/QĐ-UBND tại đây./.

congbaokhanhhoa.gov.vn


Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm