Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 525
Lượt truy cập: 27694725

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
04/2020/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về việc quy định chính sách tín dụng và mức vốn ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 HĐND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020
28/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Về việc bổ sung, sửa đổi mục tiêu cụ thể, bố trí nguồn lực trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND tỉnh
27/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Về mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
26/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020
07/2016/NQ-HĐND 11/08/2016 HĐND Tỉnh
Ban hành Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.
06/2016/NQ-HĐND 11/08/2016 HĐND Tỉnh
Ban hành kèm theo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.
12/NQ-HĐND 10/12/2014 HĐND Tỉnh

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

14/NQ-HĐND 05/12/2012 HĐND Tỉnh Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
24/2012/NQ-HĐND 04/12/2012 HĐND Tỉnh

Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013 - 2015.

21/2012/NQ-HĐND 29/06/2012 HĐND Tỉnh

Nghị quyết về mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

18/2011/NQ-HĐND 08/12/2011 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
21/NQ-HĐND 22/07/2011 HĐND Tỉnh

Về chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015.

24/2008/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 02/02/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ trồng vườn rừng và chăn nuôi đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2007 - 2010

23/2008/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chính sách cấp phát không thu tiền, trợ giá, trợ cước để bán hàng chính sách xã hội và mua sản phẩm sản xuất ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc giai đoạn 2006-2010

37/2007/NQ-HĐND 21/12/2007 HĐND Tỉnh

Về sửa đổi Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 30/3/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ nông dân mua máy, thiết bị cơ khí sản xuất trong nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

33/2007/NQ-HĐND 14/07/2007 HĐND Tỉnh

Về việc giảm một số khoản đóng góp của nông dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

22/2007/NQ-HĐND 14/07/2007 HĐND Tỉnh

Về mức hỗ trợ suất đầu tư trồng rừng nhà nước đối với các dự án lâm sinh và Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

18/2007/NQ-HĐND 14/07/2007 HĐND Tỉnh

Về chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135 giai đoạn II)

12/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh

Về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đời sống khó khăn cư trú lâu năm trên địa bàn miền núi giai đoạn 2007 – 2010
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm