Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 742
Lượt truy cập: 27695211

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
03/2016/NQ-HĐND 11/08/2016 HĐND Tỉnh
Về chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa và Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng.
27/2012/NQ-HĐND 05/12/2012 HĐND Tỉnh

Về điều chỉnh, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên.

17/2012/NQ-HĐND 28/06/2012 HĐND Tỉnh

Nghị quyết về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên.

13/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh

Quy định chế độ tiền thưởng đơn vị dẫn đầu Khối thi đua của tỉnh và tiền thưởng thi đua Khối Mặt trận tổ quốc, các tổ chức Đoàn thể tỉnh

10/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh

Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm