Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 600
Lượt truy cập: 27694939

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
01/2020/NQ-HĐND 07/02/2020 HĐND Tỉnh
Thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
17/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030
04/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030
35/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
32/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13/NQ-HĐND 10/12/2014 HĐND Tỉnh

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

12/2014/NQ-HĐND 10/12/2014 HĐND Tỉnh

Về nguyên tắc xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2015

12/NQ-HĐND 11/12/2013 HĐND Tỉnh

Về nguyên tắc xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2014.

11/NQ-HĐND 04/12/2012 HĐND Tỉnh

Về nguyên tắc xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2013.

04/NQ-HĐND 29/06/2012 HĐND Tỉnh Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Khánh Hòa
05/2012/NQ-HĐND 28/06/2012 HĐND Tỉnh

Nghị quyết về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

28/NQ-HĐND 08/12/2011 HĐND Tỉnh
Về nguyên tắc xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2012.
15/2011/NQ-HĐND 07/12/2011 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc trích tiền sử dụng đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất để thành lập quỹ phát triển nhà ở và phát triển đất tỉnh Khánh Hòa.
14/NQ-HĐND 10/12/2010 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về nguyên tắc xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2011

19/NQ-HĐND 15/12/2009 HĐND Tỉnh
Về nguyên tắc xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2010.
06/2008/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh

Về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015

32/2007/NQ-HĐND 14/07/2007 HĐND Tỉnh

Về phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

31/2007/NQ-HĐND 14/07/2007 HĐND Tỉnh

Về phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm