Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 768
Lượt truy cập: 27695380

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Pháp chế - An ninh - QP
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
93/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
92/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
91/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề về: Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2015 - 2020
69/NQ-HĐND 29/06/2021 HĐND Tỉnh
Về việc quyết định số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
04/2019/NQ-HĐND 09/07/2019 HĐND Tỉnh
Về việc quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được đưa vào sử dụng trước ngày 04/10/2001 (ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực)
08/2018/NQ-HĐND 05/12/2018 HĐND Tỉnh
Quy định thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của UBND các cấp đến HĐND cùng cấp; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của UBND các cấp và hệ thống biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và UBND cấp trên
25/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Tình hình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định canh, định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
09/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
24/NQ-HĐND 10/08/2016 HĐND Tỉnh
Về điều chỉnh Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016; Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.
36/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2016
17/NQ-HĐND 10/12/2014 HĐND Tỉnh

Về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Khánh Hòa năm 2015

16/NQ-HĐND 10/12/2014 HĐND Tỉnh

Về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa năm 2015

17/NQ-HĐND 11/12/2013 HĐND Tỉnh

Về chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

16/NQ-HĐND 11/12/2013 HĐND Tỉnh

Về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014

17/NQ-HĐND 05/12/2012 HĐND Tỉnh

Về chương trình xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013.

16/NQ-HĐND 05/12/2012 HĐND Tỉnh Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà năm 2013.
07/2012/NQ-HĐND 28/06/2012 HĐND Tỉnh

Nghị quyết về việc quy định về mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

33/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh Về chương trình xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012
32/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh
Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2012.
21/2011/NQ-HĐND 08/12/2011 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về việc định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa."Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm