Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 745
Lượt truy cập: 27695239

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Kinh tế - Tài chính
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
76/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về việc quy định chế độ hỗ trợ kinh phí chi tăng thêm mức phụ cấp cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
07/2021/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về chế độ hỗ trợ kinh phí mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/2021/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02/2021/NQ-HĐND 14/04/2021 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức chi cho việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16/2020/NQ-HĐND 07/12/2020 HĐND Tỉnh
Về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
15/2020/NQ-HĐND 07/12/2020 HĐND Tỉnh
Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em đang nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang
14/2020/NQ-HĐND 07/12/2020 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13/2020/NQ-HĐND 07/12/2020 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp tăng thêm khi kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09/2020/NQ-HĐND 07/12/2020 HĐND Tỉnh
Về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
08/2020/NQ-HĐND 29/09/2020 HĐND Tỉnh
Quy định về chế độ hỗ trợ và mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
07/2020/NQ-HĐND 29/09/2020 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
06/2020/NQ-HĐND 29/09/2020 HĐND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện
05/2020/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/2020/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
06/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 HĐND Tỉnh
Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
05/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 HĐND Tỉnh
Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019 - 2020
02/2019/NQ-HĐND 09/07/2019 HĐND Tỉnh
Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Khánh Hòa và chế độ chi tiếp khách trong nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa
12/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 HĐND Tỉnh
Quy định mức chi hỗ trợ hoạt động cho Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 HĐND Tỉnh
Quy định mức chi thù lao cho báo cáo viên, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
07/2018/NQ-HĐND 05/12/2018 HĐND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm