Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 503
Lượt truy cập: 27694675

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Văn hóa - T.thao - D.lịch
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
02/2020/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Khánh Hòa
10/2014/NQ-HĐND 10/07/2014 HĐND Tỉnh

Về chế độ hỗ trợ bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn đối với lao động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa.

09/NQ-HĐND 11/07/2013 HĐND Tỉnh

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Nha Trang

26/2012/NQ-HĐND 05/12/2012 HĐND Tỉnh

Về việc sửa đổi Quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên thể thao tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

13/NQ-HĐND 05/12/2012 HĐND Tỉnh Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.
14/2012/NQ-HĐND 28/06/2012 HĐND Tỉnh

Nghị quyết về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

06/2010/NQ-HĐND 21/07/2010 HĐND Tỉnh
Về việc sửa đổi Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên ngành thể dục thể thao.
21/2008/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh

Về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn

20/2008/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh

Về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm

08/2008/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh

Quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên ngành thể dục thể thao

02/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh

Về mức thu phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hoá Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng

01/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Khánh Hòa đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

28/2006/NQ-HĐND 28/07/2006 HĐND Tỉnh

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh

27/2006/NQ-HĐND 28/07/2006 HĐND Tỉnh

Về quy hoạch phát triển ngành Thể dục -Thể thao tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến 2015

21/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh

Về chế độ cho huấn luyện viên và vận động viênngành thể dục thể thao

08/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh

Về đặt và đổi tên đường thị xã Cam Ranh

07/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh

Về đặt và đổi tên đường thị trấn Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm