Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 983
Lượt truy cập: 27708392

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Kế hoạch - Quy hoạch
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
71/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh
Về danh mục dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025
17/NQ-HĐND 06/12/2017 HĐND Tỉnh
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
10/2016/NQ-HĐND 12/12/2016 HĐND Tỉnh
Ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020
08/2016/NQ-HĐND 11/08/2016 HĐND Tỉnh
Ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
34/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020
30/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần thứ ba)
29/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về Kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2016
27/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
09/NQ-HĐND 07/07/2015 HĐND Tỉnh

Về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 (lần thứ hai)

18/NQ-HĐND 11/12/2014 HĐND Tỉnh

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

05/2014/NQ-HĐND 09/07/2014 HĐND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015.
04/NQ-HĐND 11/07/2013 HĐND Tỉnh

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015.

18/NQ-HĐND 06/12/2012 HĐND Tỉnh

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

22/2012/NQ-HĐND 04/12/2012 HĐND Tỉnh

Về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015.

06/NQ-HĐND 29/06/2012 HĐND Tỉnh Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020
31/NQ-HĐND 08/12/2011 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020.
30/NQ-HĐND 08/12/2011 HĐND Tỉnh Về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020
29/NQ-HĐND 08/12/2011 HĐND Tỉnh

Về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

25/NQ-HĐND 07/12/2011 HĐND Tỉnh Về kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2012
23/NQ-HĐND 07/12/2011 HĐND Tỉnh
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012."Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm