Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
01/2022/QĐ-UBND 17/01/2022 UBND Tỉnh ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
20/2021/QĐ-UBND 21/12/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
19/2021/QĐ-UBND 17/12/2021 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ xã, phường, thị trấn.
18/2021/QĐ-UBND 14/12/2021 UBND Tỉnh Về việc ban hành bảng giá tính giá thuế tài nguyên trên đia bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022.
17/2021/QĐ-UBND 25/11/2021 UBND Tỉnh Về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất và chi phí bồi thường một số công trình trên đất, địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
16/2021/QĐ-UBND 12/11/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/2021/QĐ-UBND 11/11/2021 UBND Tỉnh Về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Khánh Hòa
14/2021/QĐ-UBND 09/11/2021 UBND Tỉnh Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa.
13/2021/QĐ-UBND 09/11/2021 UBND Tỉnh Về quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập  thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa.
12/2021/QĐ-UBND 16/09/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh