Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
3374/UBND 23-06-2006 UBND Tỉnh Về việc kiểm tra tính hợp lý về nguyên nhân kéo dài thời gian thi công để làm cơ sở điều chỉnh giá gói thầu xây lắp theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng
3182/UBND 16-06-2006 UBND Tỉnh Về việc thôi miễn giảm phí sát hạch cấp giấy phép lái xe mồm cho hai huyện miền núi
07/CT-UBND 14-06-2006 Thành phố Cam Ranh Về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2006
1048/QĐ-UBND 12-06-2006 UBND Tỉnh Về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ đất với đất và tài sản bị ảnh hưởng bởi hành lang an toàn của Dự án đường dây điện 220KV Tuy Hòa - Nha Trang và nhánh rẽ vào trạm biến áp 110 KV Bình Tân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3007/KH-UBND 08-06-2006 UBND Tỉnh Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2997/UBND-VX 08-06-2006 UBND Tỉnh Về việc thực hiện Chính sách cứu trợ xã hội đột xuất.
1034/QĐ-UBND 08-06-2006 UBND Tỉnh Về việc phân loại đường, hệ sẽ các đường quy hoạch tại Khu quy hoạch dân cư Khóm 2 phường Cam Thuận, thị xã Cam Ranh theo quy định tại Quyết định 05/2006/QĐ-UB ngày 23/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2907/UBND-VP 05-06-2006 UBND Tỉnh Về việc Thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước
998/QĐ-UBND 02-06-2006 UBND Tỉnh Về việc phân loại đường, hệ sẽ các đường quy hoạch tại khu quy hoạch dân cư thôn 1 thị trấn Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa theo quy định tại Quyết định 05/2006/QĐ-UBND
2877/UBND-TĐKT 02-06-2006 UBND Tỉnh Về việc hướng dẫn các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh