Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
1811/QĐ-UBND 02-08-2023 UBND Tỉnh Về việc ban hành quy trình giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ
1800/QĐ-UBND 02-08-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Vật tư Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất để làm Cửa hàng kinh doanh phân bón, phụ tùng cơ khí nông nghiệp và kinh doanh xăng dầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại 175 đường Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh
1798/QĐ-UBND 01-08-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV gia hạn sử dụng đất làm nhà máy sản xuất thuốc lá tại đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang
1777/QĐ-UBND 28-07-2023 UBND Tỉnh Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa
1776/QĐ-UBND 28-07-2023 UBND Tỉnh Về ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa năm 2023
1760/QĐ-UBND 26-07-2023 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội tại phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh do tự nguyện trả lại đất
1730/QĐ-UBND 25-07-2023 UBND Tỉnh Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
1718/QĐ-UBND 21-07-2023 UBND Tỉnh Ban hành Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2030”
1699/QĐ-UBND 20-07-2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo Khánh Sơn và Khánh Vĩnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
1667/QĐ-UBND 18-07-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Xe khách Khánh Hòa gia hạn sử dụng đất để kinh doanh và làm văn phòng tại số 02 đường Tố Hữu, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh