Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2059/QĐ-UBND 31-08-2023 UBND Tỉnh Về việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ , sáp nhập Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa, tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa thành Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa
2058/QĐ-UBND 31-08-2023 UBND Tỉnh Về việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức tại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công - Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa thành Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa
2018/QĐ-UBND 24-08-2023 UBND Tỉnh Về việc giải thể Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh
1970/QĐ-UBND 18-08-2023 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh nội dung của Tiểu dự án 1 - Dự án 3 tại Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1927/QĐ-UBND 15-08-2023 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1906/QĐ-UBND 11-08-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh gia hạn sử dụng đất để làm cửa hàng xăng dầu số 40 tại đường Võ Nguyên Giáp, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang
1905/QĐ-UBND 11-08-2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cam Ranh
1874/QĐ-UBND 09-08-2023 UBND Tỉnh Về việc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1866/QĐ-UBND 08-08-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang gia hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh trong thời gian thực hiện di dời nhà máy tại số 05 đường Trường Sơn, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha
7730/KH-UBND 02-08-2023 UBND Tỉnh Về việc hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh