Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
51/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh
50/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
49/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa - thể thao, sự nghiệp khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
48/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2023
46/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án tu bổ di tích Trường Phủ Diên Khánh, xã Diên An, huyện Diên Khánh
45/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng Hệ thống thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy”
40/NQ-HĐND 31/08/2023 Huyện Diên Khánh Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040
39/NQ-HĐND 31/08/2023 Huyện Diên Khánh Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040
29/NQ-HĐND 31/08/2023 Huyện Diên Khánh Về việc điều chỉnh các danh mục dự án và mức vốn thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Diên Khánh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
28/NQ-HĐND 31/08/2023 Huyện Diên Khánh Về việc bổ sung danh mục đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thực hiện xã Diên Sơn đạt nông thôn mới nâng cao và đầu tư hạ tầng 04 HTX Nông nghiệp

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh