Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
69/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Suối Hàng, xã Vạn Khánh
68/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trục thôn Lộc Thọ 4, đoạn 2
68/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Diên Khánh Về danh mục đầu tư bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thực hiện huyện Diên Khánh đạt chuẩn huyện nông thôn mới, xã Diên Xuân đạt chuẩn xã nông thôn mới, 02 xã Diên Phú, Diên Sơn đạt xã nông thôn mới nâng cao, 7 dự án sửa chữa các trường học và Trung tâm Chính trị huyện Diên Khánh vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
67/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Diên Khánh Về kế hoạch đầu tư công năm 2023
67/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trục thôn Hải Triều 9 (trường mẫu giáo cũ - qua nhà ông Đỏ đến nhà ông Mừng)
66/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trục thôn Hải Triều 8 (nhà ông Mừng - nhà ông Mẹo)
66/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Diên Khánh Về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2023
65/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình đường từ ngã ba nhà máy nước đến nhà ông Nguyễn Văn Bát, thôn Tân Phú
65/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Diên Khánh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh năm 2023
64/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình đường từ nhà Lê Đình Truyền đến nhà ông Nguyễn Đức Nhân, thôn Phú Cang 1 Bắc

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh