Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
49/NQ-HĐND 22/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vạn Ninh
48/NQ-HĐND 22/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về kết quả giám sát chuyên đề công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
47/NQ-HĐND 22/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
46/NQ-HĐND 22/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
45/NQ-HĐND 22/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
205/NQ-HĐND 21/12/2022 Thành phố Nha Trang Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
203/NQ-HĐND 21/12/2022 Thành phố Nha Trang Về kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII
202/NQ-HĐND 21/12/2022 Thành phố Nha Trang Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang năm 2023
201/NQ-HĐND 21/12/2022 Thành phố Nha Trang Về dự toán kinh phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang
200/NQ-HĐND 21/12/2022 Thành phố Nha Trang Về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Giám sát Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 28/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị”

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh