Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
35/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
34/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về bãi bỏ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh
33/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023
32/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
31/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án Tu bổ di tích Đình Trường Đông, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang
30/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Ban hành bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
29/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về việc chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2)
28/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới thay thế 03 cầu: Thác Ngựa, Sông Giang; Sông Chò trên tuyến Tỉnh lộ 8B, huyện Khánh Vĩnh
27/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
26/NQ-HĐND 21/07/2023 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh