Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
07/NQ-HĐND 16/01/2009 Huyện Cam Lâm Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
02/NQ-HĐND 08/01/2009 Thành phố Cam Ranh  Về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009
01/NQ-HĐND 08/01/2009 Thành phố Cam Ranh Về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Cam Ranh năm 2009
05/NQ-HĐND 05/01/2009 Huyện Cam Lâm Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 của huyện Cam Lâm
04/NQ-HĐND 05/01/2009 Huyện Cam Lâm Về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009
03/NQ-HĐND 05/01/2009 Huyện Cam Lâm Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009
02/NQ-HĐND 05/01/2009 Huyện Cam Lâm Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, nhiệm kỳ 2004 - 2009
01/NQ-HĐND 05/01/2009 Huyện Cam Lâm Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, nhiệm kỳ 2004 - 2009
17/NQ-HĐND 31/12/2008 Huyện Vạn Ninh Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
16/NQ-HĐND 31/12/2008 Huyện Vạn Ninh Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh