Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
09/NQ-HĐND 16/07/2008 Thành phố Cam Ranh Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007
03/NQ-HĐND 27/06/2008 Huyện Diên Khánh Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách Huyện năm 2007
02/NQ-HĐND 27/06/2008 Huyện Diên Khánh Về việc điều chỉnh  dự toán ngân sách nhà nước Huyện Diên Khánh năm 2008
01/NQ-HĐND 27/06/2008 Huyện Diên Khánh Về điều chỉnh danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
52/VP 23/05/2008 HĐND Tỉnh Về việc đính chính văn bản
14/NQ-HĐND 11/04/2008 Thị xã Ninh Hòa Về kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2009
13/NQ-HĐND 11/04/2008 Thị xã Ninh Hòa Về bổ sung Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Ninh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2009
12/NQ-HĐND 11/04/2008 Thị xã Ninh Hòa Về bổ sung Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Ninh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2009
11/NQ-HĐND 11/04/2008 Thị xã Ninh Hòa Về kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ninh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2009
02/NQ-HĐND 17/03/2008 HĐND Tỉnh Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 19/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân tỉnh về chế độ trợ cấp đối với lực lượng dân quân nòng cốt trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh