Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
50/NQ-HĐND 04/07/2023 Thành phố Nha Trang Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023
15/NQ-HĐND 30/06/2023 Thị xã Ninh Hòa Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2024
17/NQ-HĐND 28/06/2023 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
16/NQ-HĐND 28/06/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
15/NQ-HĐND 28/06/2023 Huyện Vạn Ninh Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024
14/NQ-HĐND 28/06/2023 Huyện Vạn Ninh Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 8) và kế hoạch đầu tư công năm 2023
13/NQ-HĐND 28/06/2023 Huyện Vạn Ninh Phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 42 dự án phát sinh từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện để thực hiện đầu tư các công trình thuộc Chương trình nông thôn mới và các công trình phát sinh do hư hỏng, xuống cấp cần thiết phải đầu tư sửa chữa trên địa bàn huyện (để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 8) và kế hoạch đầu tư công năm 2023)
12/NQ-HĐND 28/06/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc bổ sung dự toán kinh phí chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2023 cho các đơn vị, địa phương
11/NQ-HĐND 28/06/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc phê chuẩn phương án sử dụng kết dư ngân sách huyện năm 2022
10/NQ-HĐND 28/06/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện Vạn Ninh năm 2022

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh