Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
80/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về việc công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
79/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
78/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
77/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
76/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố năm 2023
75/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về tiếp tục ủy thác cho vay đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố
74/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư công trình cải tạo hệ thống thoát nước các tuyến hẻm còn lại khu vực Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước
73/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Nha Trang
72/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư công trình hệ thống điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Ngọc
71/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình sửa chữa, cải tạo đường Hai Bà Trưng

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh