Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
23/NQ-HĐND 12/06/2023 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023
19/NQ-HĐND 05/06/2023 Thành phố Cam Ranh Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045
22/NQ-HĐND 02/06/2023 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
21/NQ-HĐND 02/06/2023 HĐND Tỉnh Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023
20/NQ-HĐND 02/06/2023 HĐND Tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025
19/NQ-HĐND 02/06/2023 HĐND Tỉnh Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa
18/NQ-HĐND 02/06/2023 HĐND Tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư mới Dự án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa
17/NQ-HĐND 02/06/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
49/NQ-HĐND 10/05/2023 Thành phố Nha Trang Của Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố
48/NQ-HĐND 10/05/2023 Thành phố Nha Trang Của Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chuyên đề công tác cải cách hành chính

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh