Số công báo: 01+02 Ngày xuất bản: 14-02-2017
Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Công văn số 14/2016/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 14/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13-12-2016
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Thuế, Phí và Lệ phí
Số Công báo 01+02
Ngày xuất bản 14-02-2017
Không có văn bản
14/2016/NQ-HĐND:
14/2016/NQ-HĐND:
14/2016/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh