Số công báo: 42+43 Ngày xuất bản: 13-05-2022
Quyết định số 1053/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 1053/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1053/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18-04-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 18-04-2022
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 42+43
Ngày xuất bản 13-05-2022
Số, ký hiệu: 878/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/04/2021
Trích yếu: Về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa
1053_qd_ubnd.pdf:
1053_qd_ubnds.doc:
1053_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh