Số công báo: 03+04 Ngày xuất bản: 12-01-2022
Quyết định số 4326/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa. Quyết định số 4326/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 4326/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30-11-2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa.
Ngày hiệu lực 30-11-2021
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 03+04
Ngày xuất bản 12-01-2022
Số, ký hiệu: 1429/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/06/2020
Trích yếu: Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
4326/QĐ-UBND:
4326_qd_ubnds.doc:
4326_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh