Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quyết định số 09/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 09/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05-01-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Ngày hiệu lực 05-01-2022
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 100/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/01/2021
Trích yếu: Về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09_qđ_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh