Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 830
Lượt truy cập: 24473703

Số  Năm  Ngày xuất bản: 30/06/2020

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
05-6-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 3
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
27-5-2020 Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 12
27-5-2020 Quyết định số 1223/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất quốc phòng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội sử dụng và giao đất, cho thuê đất để Công ty thực hiện dự án Khu đô thị Mipeco - Nha Trang. 16
27-5-2020 Quyết định số 1228/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 20
01-6-2020 Quyết định số 1247/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án Cam Lâm để xây dựng Trường Mầm non Sen Hồng tại thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. 28
03-6-2020 Kế hoạch số 5363/KH-UBND về hoạt động Chương trình truyền thông dân số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030. 31
04-6-2020 Quyết định số 1278/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 49
05-6-2020 Quyết định số 1292/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 56
08-6-2020 Quyết định số 1302/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 58
08-6-2020 Quyết định số 1303/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 60
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
6805/KH-UBND 09/07/2020 UBND Tỉnh
Thực hiện Dự án Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1659/QĐ-UBND 09/07/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
1649/QĐ-UBND 08/07/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh nội dung giao đất có thu tiền sang thuê đất tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh
6714/KH-UBND 07/07/2020 UBND Tỉnh
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2020
1629/QĐ-UBND 06/07/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
1628/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam thuê đất (phần diện tích còn lại thuộc Giai đoạn 1) để thực hiện Dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa tại Đường 2/4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
1627/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam chuyển mục đích sử dụng đất (một phần diện tích thuộc giai đoạn 2) để thực hiện Dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa tại Đường 2/4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
1624/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
1617/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND Tỉnh
Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
24/06/2020

Tin TW 25-02-2020.jpgNgày 09/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên ngành đối với công chức cấp xã và nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đối tượng áp dụng gồm: Cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt đông không chuyên trách ở cấp xã; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.