Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 450
Lượt truy cập: 21900434

Tổ chức bộ máy của Trung tâm Công báo Khánh Hòa

09/06/2014

hnbong.jpgÔng Huỳnh Ngọc Bông

Chức vụ: Giám đốc

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa