Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2866
Lượt truy cập: 23142100

TIN TỔNG HỢP
18/02/2020

Tin TW 18-02-2020.jpgChính phủ vừa ban hành Nghị quyết 12/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.


05/02/2020

Tin TW 02-5-2019.jpgNgày 22/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2020”.

Năm 2019, trong bối cảnh chung của cả nước, tỉnh Khánh Hòa có những thuận lợi và khó khăn đan xen ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn dân, toàn quân trong tỉnh, sự phấn đấu của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp đã ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2019.


Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
367/QĐ-UBND 13/02/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020
365/QĐ-UBND 13/02/2020 UBND Tỉnh
Thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam thuê tại số 09 Trường Sơn, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang do hết thời hạn thuê đất mà không được gia hạn
362/QĐ-UBND 12/02/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
357/QĐ-UBND 12/02/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
311/QĐ-UBND 10/02/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm