Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 667
Lượt truy cập: 24123820

TIN TỔNG HỢP
02/06/2020

Tin TW 02-6.PNGChính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.


26/05/2020

Tin ĐP 23-04-2020.jpgNgày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng của Quyết định này là cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; khoản 11 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Cụ thể:


Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1229/QĐ-UBND 27/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1228/QĐ-UBND 27/05/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Khánh Hòa
1223/QĐ-UBND 27/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất quốc phòng do Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội sử dụng và giao đất, cho thuê đất để Công ty thực hiện dự án Khu đô thị Mipeco - Nha Trang
1222/QĐ-UBND 27/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa
1218/QĐ-UBND 27/05/2020 UBND Tỉnh
Bãi bỏ Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa