Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2815
Lượt truy cập: 22331581

TIN TỔNG HỢP
14/11/2019

Tin TW 14-11-2019.jpgBộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 43/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày Thông tư có hiệu lực (1/8/2020), thuyền viên nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:


31/10/2019

Tin TW 01-04-2019.jpg

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử được quy định như sau:

1- Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh về chủ trương, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý để thúc đẩy xây dựng và phát triển chính quyền điện tử tỉnh; tiếp cận và đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu về Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3421/QĐ-UBND 11/11/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3412/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3411/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
3392/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Khánh Hòa
3391/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa