Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3910
Lượt truy cập: 20501184

TIN TỔNG HỢP
25/03/2019

Tin TW 25-3-2019.jpgBộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó đề xuất về điều kiện liên kết các trường đại học thành đại học.


11/03/2019

Tin ĐP 11-03-2019.jpgUBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa.

Quy định này quy định cụ thể về nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: Nguyên tắc chung; Tổ chức, nhiệm vụ của Cụm, Khối thi đua; Nội dung và tiêu chí thi đua; Nguyên tắc và phương pháp chấm điểm; Tổ chức thực hiện.


Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
788/QĐ-UBND 19/03/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND xã Vĩnh Trung quản lý để thực hiện Dự án Khu thương mại và Dịch vụ ô tô Tín Thanh tại xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang
774/QĐ-UBND 18/03/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý công sản do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành từ tháng 01/2011 đến tháng 5/2016 đã hết hiệu lực toàn bộ
773/QĐ-UBND 18/03/2019 UBND Tỉnh
Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
765/QĐ-UBND 18/03/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
748/QĐ-UBND 15/03/2019 UBND Tỉnh
Thành lập Trạm Kiểm dịch động vật tạm thời trên Quốc lộ I để phòng, chống dịch bệnh động vật


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa