Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3736
Lượt truy cập: 26279203

TIN TỔNG HỢP
25/02/2021

Tin TW 25-02.PNGBộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập, có hiệu lực thi hành từ 20/3/2021.


25/02/2021

Tin ĐP 25-02.PNGUBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.


Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1208/UBND-KT 19/02/2021 UBND Tỉnh
Về thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025
412/QĐ-UBND 18/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Công ty Cổ phần Chế biến Lâm Thủy sản Khánh Hòa được gia hạn sử dụng đất tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang
1163/UBND-KT 17/02/2021 UBND Tỉnh
Về triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
375/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc ban hành Kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
362/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một để xây dựng Bến tàu phục vụ dân sinh tại phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm