Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2254
Lượt truy cập: 24911995

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
18/2020/QĐ-UBND 13/08/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10/CT-UBND 12/08/2020 UBND Tỉnh
Triển khai các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm 2020
2086/QĐ-UBND 12/08/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng
2081/QĐ-UBND 12/08/2020 UBND Tỉnh
Bãi bỏ Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung Dịch vụ đấu giá thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2072/QĐ-UBND 11/08/2020 UBND Tỉnh
Thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
2050/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa
2043/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố Nha Trang
2042/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Diên Khánh
2041/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn
2039/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
2038/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2037/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
2036/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
2035/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
2034/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
2030/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2027/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của UBND tinh Khánh Hòa
2025/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1988/QĐ-UBND 05/08/2020 UBND Tỉnh
Cho Công ty Cổ phần Đông Á gia hạn sử dụng đất tại đường Nguyễn Xiển, Vĩnh Hải, Nha Trang để làm Nhà máy sản xuất bao bì
1984/QĐ-UBND 05/08/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm