Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1295
Lượt truy cập: 25481351

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2782/QĐ-BCĐ 15/10/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hôi tỉnh Khánh Hòa
2765/QĐ-UBND 13/10/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
2698/QĐ-UBND 06/10/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh diện tích, ranh giới thu hồi đất tại Điều 1 Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh
2699/QĐ-UBND 06/10/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh diện tích, ranh giới thu hồi đất tại Điều 1 Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh
2691/QĐ-UBND 05/10/2020 UBND Tỉnh
Cho phép DNTN xăng dầu Ninh An được gia hạn sử dụng đất tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa
2678/QĐ-UBND 05/10/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
2664/QĐ-UBND 01/10/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh / Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2663/QĐ-UBND 01/10/2020 UBND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công được công bố tại Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2633/QĐ-UBND 29/09/2020 UBND Tỉnh
Công bố chỉ số giá xây dựng quý 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2630/QĐ-UBND 29/09/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
2621/QĐ-UBND 28/09/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty cổ phần Chế biến lâm thủy sản Khánh Hòa được gia hạn sử dụng đất tại 01 đường Huỳnh Tịnh Của, phường Phước Long, Tp Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
10070/UBND-TH 24/09/2020 UBND Tỉnh
Đính chính Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 15/9/2020
21/2020/QĐ-UBND 24/09/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2573/QĐ-UBND 24/09/2020 UBND Tỉnh
Quy định Nội quy kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2570/QĐ-UBND 24/09/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
2569/QĐ-UBND 24/09/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
2561/QĐ-UBND 23/09/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đấu giá tài sản; Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
2559/QĐ-UBND 23/09/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9
2502/QĐ-UBND 18/09/2020 UBND Tỉnh
Thu hồi đất do Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sơn Phát quản lý tại xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013
2492/QĐ-UBND 18/09/2020 UBND Tỉnh
Bãi bỏ Quyết định số 257/QĐ-CTUBND ngày 27/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm