Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 174
Lượt truy cập: 24122816

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1229/QĐ-UBND 27/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1228/QĐ-UBND 27/05/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Khánh Hòa
1223/QĐ-UBND 27/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất quốc phòng do Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội sử dụng và giao đất, cho thuê đất để Công ty thực hiện dự án Khu đô thị Mipeco - Nha Trang
1222/QĐ-UBND 27/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa
1218/QĐ-UBND 27/05/2020 UBND Tỉnh
Bãi bỏ Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1217/QĐ-UBND 27/05/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”
13/2020/QĐ-UBND 27/05/2020 UBND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa
1210/QĐ-UBND 26/05/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030
1195/QĐ-UBND 26/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1194/QĐ-UBND 26/05/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt bổ sung Danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các đơn vị thuộc ngành y tế để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
12/2020/QĐ-UBND 26/05/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa
1180/QĐ-UBND 22/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh
1150/QĐ-UBND 20/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ và bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
1148/QĐ-UBND 20/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và kiện toàn cơ cấu tổ chức
1139/QĐ-UBND 20/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
1146/QĐ-UBND 20/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang được chuyển hình thức thuê đất để xây dựng nhà trẻ thuộc dự án Khu đô thị mới Phước Long
1145/QĐ-UBND 20/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh, bổ sung điểm 4 khoản 1 Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 28/9/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nha Trang thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang
11/2020/QĐ-UBND 19/05/2020 UBND Tỉnh
Về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
23/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về việc đặt tên các tuyến đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang.
22/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa