Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2680
Lượt truy cập: 23141404

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
367/QĐ-UBND 13/02/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020
365/QĐ-UBND 13/02/2020 UBND Tỉnh
Thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam thuê tại số 09 Trường Sơn, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang do hết thời hạn thuê đất mà không được gia hạn
362/QĐ-UBND 12/02/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
357/QĐ-UBND 12/02/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
311/QĐ-UBND 10/02/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
310/QĐ-UBND 10/02/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
01/2020/NQ-HĐND 07/02/2020 HĐND Tỉnh
Thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/CT-UBND 07/02/2020 UBND Tỉnh
Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
269/QĐ-UBND 04/02/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho công trình Hệ thống cấp nước Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý
268/QĐ-UBND 04/02/2020 UBND Tỉnh
Công nhận kết quả; giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Nghiên cứu xây dựng Quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp seo Comptompallium radula (Linnaeus, 1758) tại Khánh Hòa
267/QĐ-UBND 04/02/2020 UBND Tỉnh
Công nhận kết quả; giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy Strombus canarium (Linnaeus, 1758) tại Khánh Hòa"
265/QĐ-UBND 03/02/2020 UBND Tỉnh
Giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, sự nghiệp văn hóa - thể thao và sự nghiệp khác năm 2019
264/QĐ-UBND 03/02/2020 UBND Tỉnh
Giao tổng số lượng người làm việc trong các tổ chức Hội năm 2019
263/QĐ-UBND 03/02/2020 UBND Tỉnh
Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2020
247/QĐ-UBND 30/01/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
246/QĐ-UBND 30/01/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
245/QĐ-UBND 30/01/2020 UBND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động Công báo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa
244/QĐ-UBND 30/01/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
243/QĐ-UBND 30/01/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp và đăng tải thông tin phòng, chống tham nhũng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
242/QĐ-UBND 30/01/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm