Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 510
Lượt truy cập: 27694747

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3423/QĐ-UBND 14/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
3443/QĐ-UBND 13/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Nội vụ
3409/QĐ-UBND 13/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong
3411/QĐ-UBND 13/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
3410/QĐ-UBND 13/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở, vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
3397/QĐ-UBND 12/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
3398/QĐ-UBND 12/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
3251/QĐ-UBND 04/10/2021 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
9734/KH-UBND 01/10/2021 UBND Tỉnh
Về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
9751/KH-UBND 01/10/2021 UBND Tỉnh
Về triển khai đón khách du lịch, thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3206/QĐ-BCĐ 30/09/2021 UBND Tỉnh
Về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch
3198/QĐ-UBND 30/09/2021 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
141/NQ-HĐND 30/09/2021 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phước Hải
140/NQ-HĐND 30/09/2021 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư công trình cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa thôn Thành Phát, Thành Đạt, xã Phước Đồng
138/NQ-HĐND 30/09/2021 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư công trình cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa Tổ 1, 2 Phước Toàn Đông, phường Phước Hải
145/NQ-HĐND 30/09/2021 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư công trình lắp đặt biển tên các tuyến đường chưa có tên trên địa bàn thành phố

144/NQ-HĐND 30/09/2021 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư công trình Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 2 (điểm 14 Ngô Văn Sở), hạng mục sửa chữa mái khối phòng học
143/NQ-HĐND 30/09/2021 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư công trình Trường THCS Nguyễn Khuyến hạng mục sửa chữa mái; sửa chữa ô lấy sáng cầu thang khối phòng học, phòng hành chính, phòng chức năng
142/NQ-HĐND 30/09/2021 Thành phố Nha Trang
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2 (giai đoạn 2) hạng mục xây dựng khối lớp học, nhà đa năng
139/NQ-HĐND 30/09/2021 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Phước Đồng"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm