Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2550
Lượt truy cập: 22330972

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3421/QĐ-UBND 11/11/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3412/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3411/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
3392/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Khánh Hòa
3391/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa
3381/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh
Thu hồi diện tích khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng đã giao tại Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa
3352/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa
3366/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
3358/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
3354/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về công tác hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3325/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất tại xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang để làm cửa hàng xăng dầu số 26
3324/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh để làm cửa hàng xăng dầu số 12
3323/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất tại phường Phương Sài, thành phố Nha Trang để làm cửa hàng xăng dầu số 02
3274/QĐ-UBND 29/10/2019 UBND Tỉnh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa
09/CT-UBND 25/10/2019 UBND Tỉnh
Triển khai các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm 2019
3252/QĐ-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh
3251/QĐ-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
3248/QĐ-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh
Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
3246/QĐ-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh
Bổ sung vào khoản 3 Điều 2 Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do DNTN Hải Ninh sử dụng tại phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa
3235/QĐ-UBND 22/10/2019 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Dịch vụ Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa