Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1172
Lượt truy cập: 25318851

VĂN BẢN KHÁC - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2573/QĐ-UBND 24/09/2020 UBND Tỉnh
Quy định Nội quy kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2570/QĐ-UBND 24/09/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
2569/QĐ-UBND 24/09/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
10070/UBND-TH 24/09/2020 UBND Tỉnh
Đính chính Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 15/9/2020
2561/QĐ-UBND 23/09/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đấu giá tài sản; Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
2559/QĐ-UBND 23/09/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9
2502/QĐ-UBND 18/09/2020 UBND Tỉnh
Thu hồi đất do Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sơn Phát quản lý tại xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013
2492/QĐ-UBND 18/09/2020 UBND Tỉnh
Bãi bỏ Quyết định số 257/QĐ-CTUBND ngày 27/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
2484/QĐ-UBND 16/09/2020 UBND Tỉnh
Thu hồi đất do không được gia hạn sử dụng đất đối với Doanh nghiệp tư nhân Hữu Dũng, tại xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa
12/CT-UBND 15/09/2020 UBND Tỉnh
Nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
2437/QĐ-UBND 14/09/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh vị trí, ranh giới khu đất cho thuê tại Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 “về việc cho Công ty Cổ phần khai thác thủy điện Sông Giang thuê đất tại các huyện Diên Khánh - Khánh Vĩnh để thực hiện dự án đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 vào hệ thống điện quốc gia”
2419/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh
Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
2418/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm tại phường Lộc Thọ, Nha Trang
2417/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm tại phường Lộc Thọ, Nha Trang
2396/QĐ-UBND 09/09/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Dịch vụ - Thương mại Khánh Vĩnh
2395/QĐ-UBND 09/09/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Bảo trợ xã hội
2394/QĐ-UBND 09/09/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm của Trạm Khuyến nông
2393/QĐ-UBND 09/09/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Phát triển quỹ đất
2381/QĐ-UBND 08/09/2020 UBND Tỉnh
Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Khánh Hòa
2377/QĐ-UBND 08/09/2020 UBND Tỉnh
Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm