Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 158
Lượt truy cập: 23604268

VĂN BẢN KHÁC - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
774/QĐ-UBND 07/04/2020 UBND Tỉnh
Giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2020
773/QĐ-UBND 07/04/2020 UBND Tỉnh
Thu hồi đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn tại 310 đường Nguyễn Tri Phương, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang
05/CT-UBND 07/04/2020 UBND Tỉnh
Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
763/QĐ-UBND 06/04/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực đấu thầu thuộc quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
762/QĐ-UBND 06/04/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội và UBND tỉnh Khánh Hòa
699/QĐ-UBND 31/03/2020 UBND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Thành viên khác của UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021
696/QĐ-UBND 31/03/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
695/QĐ-UBND 31/03/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
694/QĐ-UBND 31/03/2020 UBND Tỉnh
Công nhận huyện Vạn Ninh đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại thời điểm tháng 12 năm 2019
693/QĐ-UBND 31/03/2020 UBND Tỉnh
Công nhận thị xã Ninh Hòa đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại thời điểm tháng 12 năm 2019
692/QĐ-UBND 31/03/2020 UBND Tỉnh
Công nhận thành phố Nha Trang đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại thời điểm tháng 12 năm 2019
691/QĐ-UBND 31/03/2020 UBND Tỉnh
Công nhận huyện Khánh Vĩnh đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại thời điểm tháng 12 năm 2019
690/QĐ-UBND 31/03/2020 UBND Tỉnh
Công nhận huyện Khánh Sơn đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại thời điểm tháng 12 năm 2019
689/QĐ-UBND 31/03/2020 UBND Tỉnh
Công nhận huyện Diên Khánh đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại thời điểm tháng 12 năm 2019
688/QĐ-UBND 31/03/2020 UBND Tỉnh
Công nhận thành phố Cam Ranh đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại thời điểm tháng 12 năm 2019
687/QĐ-UBND 31/03/2020 UBND Tỉnh
Công nhận huyện Cam Lâm đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại thời điểm tháng 12 năm 2019
686/QĐ-UBND 31/03/2020 UBND Tỉnh
Công nhận kết quả; giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa"
685/QĐ-UBND 31/03/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
684/QĐ-UBND 31/03/2020 UBND Tỉnh
Sửa đổi khoản 2, khoản 3, khoản 5 và khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
680/QĐ-UBND 27/03/2020 UBND Tỉnh
Giao đất cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tại lô LK1 thuộc Khu tái định cư số 1 và Khu tái định cư số 2, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để xây dựng mới công trình Chùa Quan Thánh"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm