Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2016
Lượt truy cập: 27519007

VĂN BẢN KHÁC - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2822/QĐ-UBND 16/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi một phần diện tích đất Công ty Cổ phần Kim Hưng Long tại phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh do tự nguyện trả lại đất
9001/UBND-XDNĐ 15/09/2021 UBND Tỉnh
Về đính chính Phụ lục số 02 tại Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2716/QĐ-UBND 13/09/2021 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2673/QĐ-UBND 07/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất Công ty TNHH Gara Dũng Hiệp tại phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh do hết hạn thuê đất
16/CT-UBND 07/09/2021 UBND Tỉnh
Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa
2631/QĐ-UBND 06/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Quân chủng Hải quân tại Hòn Chút, đảo Bình Hưng, thành phố Cam Ranh
2630/QĐ-UBND 06/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Quân chủng Hải quân tại Cửa Bé, đảo Bình Ba, thành phố Cam Ranh
2629/QĐ-UBND 06/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Quân chủng Hải quân tại Cửa Lớn, đảo Bình Ba, thành phố Cam Ranh
2583/QĐ-UBND 03/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa
2580/QĐ-UBND 01/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông
2574/QĐ-UBND 01/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm Bảo tồn di tích trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao
2573/QĐ-UBND 01/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
2572/QĐ-UBND 01/09/2021 UBND Tỉnh
Về việc thay thế thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa
8433/KH-UBND 30/08/2021 UBND Tỉnh
Về phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
8362/KH-UBND 27/08/2021 UBND Tỉnh
Về triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa
2493/QĐ-UBND 27/08/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2492/QĐ-UBND 27/08/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2491/QĐ-UBND 27/08/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2488/QĐ-UBND 27/08/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính/Ủy ban nhân dân cấp huyện
8323/KH-UBND 26/08/2021 UBND Tỉnh
Triển khai thực hiện “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm