Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3772
Lượt truy cập: 24515975

VĂN BẢN KHÁC - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1683/QĐ-UBND 10/07/2020 UBND Tỉnh
Giải thể Ban Điều hành Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020
1682/QĐ-UBND 10/07/2020 UBND Tỉnh
Giải thể Ban Chỉ đạo áp dụng ISO 9000 tỉnh Khánh Hòa
6805/KH-UBND 09/07/2020 UBND Tỉnh
Thực hiện Dự án Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1659/QĐ-UBND 09/07/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
1649/QĐ-UBND 08/07/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh nội dung giao đất có thu tiền sang thuê đất tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh
6714/KH-UBND 07/07/2020 UBND Tỉnh
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2020
1629/QĐ-UBND 06/07/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
1628/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam thuê đất (phần diện tích còn lại thuộc Giai đoạn 1) để thực hiện Dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa tại Đường 2/4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
1627/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam chuyển mục đích sử dụng đất (một phần diện tích thuộc giai đoạn 2) để thực hiện Dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa tại Đường 2/4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
1624/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
1617/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND Tỉnh
Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa
1616/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch
1615/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động trên Vịnh Nha Trang
1611/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND Tỉnh
Bãi bỏ một số Quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
1603/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND Tỉnh
Thu hồi đất do Công ty TNHH Thương mại Việt Hải thuê sử dụng và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa để quản lý
1599/QĐ-UBND 02/07/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh số hiệu Mảnh trích đo địa chính tại Điều 1, Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
1596/QĐ-UBND 02/07/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty TNHH ô tô Hyundai Tín Thanh Nha Trang chuyển mục đích sử dụng đất (phần còn lại của Giai đoạn 2) để thực hiện Dự án Khu thương mại và Dịch vụ ô tô Tín Thanh tại xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
1570/QĐ-UBND 30/06/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
1569/QĐ-UBND 30/06/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
6371/KH-UBND 29/06/2020 UBND Tỉnh
Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa