Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1912
Lượt truy cập: 22915994

VĂN BẢN KHÁC - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
141/QĐ-UBND 17/01/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
127/QĐ-UBND 16/01/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh nội dung giao đất có thu tiền sang thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh
112/QĐ-UBND 15/01/2020 UBND Tỉnh
Tổ chức lại Chi nhánh số 02 trên cơ sở sáp nhập Chi nhánh số 02 và Chi nhánh số 04 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa
111/QĐ-UBND 15/01/2020 UBND Tỉnh
Giải thể Chi nhánh số 03 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa
99/QĐ-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
97/QĐ-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Những người ái mộ bác sĩ A.Yersin tỉnh Khánh Hòa
110/QĐ-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh
Chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH Phân bón Sông Lam từ đất trồng cây hàng năm khác sang sản xuất, kinh doanh để thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất phân bón tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
101/QĐ-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
90/QĐ-UBND 13/01/2020 UBND Tỉnh
Xác định khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
42/QĐ-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh
Sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc
38/QĐ-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh
Công nhận xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
37/QĐ-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh
Công nhận xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
36/QĐ-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh
Công nhận xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
35/QĐ-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh
Công nhận xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
34/QĐ-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh
Công nhận xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
33/QĐ-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh
Công nhận xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
32/QĐ-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh
Công nhận xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
31/QĐ-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh
Công nhận xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
162/KH-UBND 07/01/2020 UBND Tỉnh
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2020
162/KH-UBND 07/01/2020 UBND Tỉnh
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2020"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm