Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1872
Lượt truy cập: 26610217

VĂN BẢN KHÁC - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
09/CT-UBND 16/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và tuyển sinh năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
941/QĐ-UBND 14/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
940/QĐ-UBND 14/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
934/QĐ-UBND 14/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường
905/QĐ-UBND 12/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Hợp tác xã Thủy sản Thống Nhất được gia hạn sử dụng đất tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang
903/QĐ-UBND 12/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
887/QĐ-UBND 09/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc công nhận thay thế Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Khánh Hòa
884/QĐ-UBND 08/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc cho Tổng Công ty Điện lực miền Trung thuê đất tại các xã Cam An Bắc, Cam An Nam, huyện Cam Lâm để thực hiện dự án đường dây 110kV thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực Miền Trung (đợt 3)
878/QĐ-UBND 07/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa
837/QĐ-UBND 06/04/2021 UBND Tỉnh
Ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
836/QĐ-UBND 06/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài chính
817/QĐ-UBND 05/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố
816/QĐ-UBND 05/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
815/QĐ-UBND 05/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
814/QĐ-UBND 05/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao
813/QĐ-UBND 05/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chỉnh được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải
812/QĐ-UBND 05/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
811/QĐ-UBND 05/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao

810/QĐ-UBND 05/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

803/QĐ-UBND 05/04/2021 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thiên Thạch quản lý tại xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm